Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Almedalen

När bara döden återstår - ett seminarium om vård i livets slut

Allt fler dör på våra akutsjukhus. Det är de gamla och de svårt sjuka, som förr inte kom till akutsjukvården. Hur handskas en organisation, som först och främst är inriktad på att rädda liv, med dem vars liv inte går att rädda? Med små medel kan vi förbättra vården vid livets slut. Men om vi ska lyckas med det krävs att vi vågar prata om döden.

Det var utgångspunkten för vårt seminarium i Almedalen. Från olika perspektiv diskuterades vård, omvårdnad och död på ett akutsjukhus.

Dag: tisdag den 1 juli 2014
Tid: 08.30-09.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal: Viklau