Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vården ska bli ännu bättre

Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar årligen med i snitt 38 500 personer och mellan 2010 och 2020 beräknas invånarantalet ha ökat med ytterligare 385 000 personer. Det ställer höga krav på vården. För att möta det växande vårdbehovet genomförs nu Framtidsplanen, en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i länet.


I januari 2017 invigdes den nya infektionskliniken på Danderyds sjukhus. Här finns moderna rum anpassade för infektionspatienter med luftburen smitta.

En betydande del av Framtidsplanen handlar om att bygga om och bygga ut sjukhusen för att kunna erbjuda mer och bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer. Akutsjukhusens uppdrag renodlas för de invånare som behöver alla de resurser som enbart akutsjukhusen har. Övriga sjukhus och närakuter får dessutom ökade möjligheter att erbjuda akutsjukvård och specialistvård. Morgondagens hälso- och sjukvård ska fungera som en helhet i större utsträckning än idag.

Befolkningen i Stockholms län växer så det knakar och med det även vårdbehovet. Idag och i framtiden har vi en större mångfald, en allt äldre befolkning och fler välinformerade patienter med nya krav. Vi har också nya läkemedel och förändrade vårdmetoder. Detta är positiva utvecklingar, men betyder stora utmaningar för vården. För att klara utmaningarna genomför landstinget en av de största satsningarna någonsin, Framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen innebär att nästan 41 miljarder kronor kommer att läggas på länets olika sjukhus vilket ska resultera i mer vård, nya arbetsmetoder och bättre lokaler för patienter och medarbetare.

Vård i samspel

En del i arbetet med att skapa framtidens vård är att vården i länet byggs ut med fler vårdplatser och att vårdgivarnas verksamheter renodlas för att bättre samspela med varandra. Akutsjukhusens uppdrag klargörs för att ge ännu bättre vård till de patienter som är i behov av akutvård. Övriga sjukhus och närakuter får en tydligare inriktning och deras möjligheter att erbjuda akutvård och specialistvård ökar.

I och med att akutvården byggs ut på olika ställen i länet kommer Nya Karolinska i Solna får ett mer specialiserat uppdrag med fokus på de mest komplicerade diagnoserna. Många av de akut sjuka patienter som tidigare kom till Karolinska universitetssjukhuset kommer nu kunna behandlas på andra ställen i länet. Utvecklingen leder till en mer patientnära vård där fler sjukhus får kapacitet att ta emot ett större antal patienter och där samarbete mellan vårdinstanserna byggs in i vårdprocessen.

Arbetet kommer att leda till många nya vårdplatser, så många att länet redan 2018 ska ha kapacitet för nästan 52 000 nya vårdtillfällen.

Du kan läsa mer om Framtidens hälso- och sjukvård på sll.se.