Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Anestesi- och intensivvårds-forskning

Här publicerar vi kontinuerligt nyheter och information om en del av den anestesi- och intensivvårdsforskning som pågår inom Danderyds sjukhus.

Jan JakobssonJan Jakobsson, Nationellt Respirationscentrum, har i sin forskning sett att övervakning kompletterad med EEG-baserad narkosdjupsmätning under operationen kan påskynda återhämtning.
               Läs mer om Jan Jakobsson och hans forskning här.

Vikten av att diagnosticera infektioner i ett tidigt skede - forskare Johanna Albert