Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Erik Näslund

Övervikt ökar starkt i världen och fler personer är nu övernärda än undernärda. Den behandling som har bäst effekt med långsiktig viktnedgång är kirurgisk behandling, vanligtvis gastric bypass.

Vid gastric bypass ändras födans väg och förbipasserar större delen av magsäcken och tolvfingertarmen. Detta leder till att frisättningen av olika tarmhormoner ändras. Vissa av dessa hormoner påverkar glukosomsättning och motoriken i mag-tarmkanalen.

Forskargruppen har under en längre tid intresseserat sig hur dessa hormoner påverkar aptit, glukosomsättning och motorik i mag-tarmkanalen. Gruppen har även byggt upp en biobank tillsammans med kirurger på Ersta sjukhus.