Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Stefan Jacobson

Forskargruppen inom medicinska njursjukdomar fördjupar sig i klinisk immunologi, kardiologi, endokrinologi, reumatologi och tumörbiologi.

Bakgrund

Under senare år har lätt, måttlig till svår njursvikt befunnits vara ett stort folkhälsoproblem och i västvärlden uppskattas cirka 10-15 % av befolkningen lida av varierande grad av njursvikt. Detta är av stort intresse eftersom patienter med njursvikt också har en ökad kardiovaskulär morbiditet och mortalitet samt en ökad risk för infektioner, kroniska inflammationer och undernäring samt bensjukdom. Sjukligheten i gruppen är hög och kostnaderna för sjukvård höga.

Leukocyt-funktion vid njursvikt

Här ser man på njursjuka patienters ökade risk för allvarliga infektioner, särskilt patienter med allvarlig kronisk njursvikt och olika former av dialys, så som peritonealdialys eller hemodialys.
Vi har i nära samarbete med Avdelningen för klinisk immunologi vid Karolinska universitetssjukhuset utfört kliniska och experimentella studier av funktionen hos de vita blodkropparna (leukocyterna) vid njursvikt och dialys. I samarbete med Science for Life Lab inleds studier för ökad kunskap kring njursjuka patienters infektionskänslighet.

Progress av kronisk njursvikt

I samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Avdelningen för klinisk immunologi och Njurmedicinska kliniken samt Science for Life Lab studeras nya proteinprofiler, lösliga och genetiska faktorers inverkan på risken för progress av njurfunktionsnedsättning i patientgrupper med känd hjärt- och kärlsjukdom, med känd immunologisk njursjukdom, och hos patienter som genomgår behandling för att förhindra fortsatt utveckling av njursvikt eller dess komplikationer.

Glomerulonefrit (njurinflammation)

Forskargruppen studerar, i samarbete med Njurmedicinska- och Reumatologiska klinikerna vid Karolinska universitetssjukhuset och Centrum för Molekylär Medicin, orsak och sjukdomsprogess vid inflammation i njurarna.

Det kardiorenala syndromet

Här ser man på hur hjärtsjukdom och njurskudom inverkar på varandra. Njurmedicinska kliniken vid Danderyds sjukhus samarbetar med Hjärtklinikerna vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset kring patienter med hjärtinfarkt eller akuta kranskärlsjuksomar och olika grader av njursvikt. En biobank som i huvudsak består av patienter från Danderyds sjukhus har etablerats och i samarbete med Swedeheart har stora datamaterial undersökts.

Gruppmedlemmar från Danderyds sjukhus
Forskargruppsledare: Professor Stefan Jacobson
Med dr Jonas Spaak, Hjärtkliniken, jonas.spaak@ds.se
Professor Thomas Kahan, Hjärtkliniken, thomas.kahan@ds.se
Med dr, Universitetslektor Pia Lundman, Hjärtkliniken, pia.lundman@ds.se
Docent Håkan Wallén, Hjärtkliniken, hakan.wallen@ds.se
Doktorand Senka Sendic, Njurmedicinska kliniken, senka.sendic@ds.se
Doktorand Josefin Mörtberg, Njurmedicinska kliniken, josefin.mortberg@ds.se
Med dr Tora Almquist, Njurmedicinska kliniken, tora.almquist@ds.se
Doktorand Kristina Lundwall, Hjärtkliniken, kristina.lundwall.ohman@ds.se
Doktorand Masih Khedri, Hjärtkliniken, masih.khedri@ki.se

Här finner du kontaktuppgifter till forskningsgruppen i helhet.