Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Obstetrik- och gynekologi-forskning

Här publicerar vi kontinuerligt nyheter och information om en del av den obstetrik- och gynekologi-forskning som pågår inom Danderyds sjukhus.


Forskargrupp Ellika Andolf studerar hur olika faktorer påverkar förmågan att bli gravid, graviditetsförloppet och utfallet av förlossningen.