Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Endoprotesforskning med inriktning på höft- och knäplastik

Under denna rubrik pågår forskningsprojekten E1-höft, Osteolysstudien, Peribrusstudien och Denosumabstudien. Ansvariga är docent Torbjörn Ahl och överläkare, med. dr Thomas Eisler.

E1-höft
Ansvarig: Överläkare, docent  Olof Sköldenberg

En randomiserad blindad studie med syfte att utvärdera en ny cementerad ledpanna som är "dopad" med E-vitamin, specifikt gällande slitage och rörelse. Patienter planerade för höftplastik lottas till antingen en (cementerad) ledpanna av standardplast (standardbehandling Mullercup med Arcomplast) eller till en av E1-plast (ny behandling). Inklusion och uppföljning pågår.

Osteolysstudien
Ansvarig: Överläkare Agata Rysinska

En studie där vi följer patienter opererade med total höftledsplastik år 1999-2007. 1999-2005 använde man ledpannor av en sorts plast och år 2005 övergick man till en annan sort som vi tror är mer slitstark. Vi vill jämföra eventuell förekomst av osteolys (bennedbrytning) och lossning hos dessa två patientgrupper ca 10 år efter deras operation. Syftet med studien är att påvisa att den mer slitstarka sortens plast leder till en mindre grad av osteolys och lossning och genom detta i förlängningen också minska antalet omoperationer. Vi vill också se om det finns någon korrelation mellan osteolys och hjärtkärlsjukdom.

Peribrusstudien
Ansvarig: Överläkare, med. dr.  Mats Salemyr

En studie på ny höftledsprotes. En randomiserad studie mellan en kort kilformad ocementerad höftprotes, Proxima, och en konventionell ocementerad stam, BiMetric.
Studien avser undersöka om benförluster runt stammen blir mindre med den korta, kilformade stammen jämfört med en konventionell stam samt belysa hur migrationsmönstret för Proximastammen ser ut.
Vi vill också titta på patientens kliniska resultat avseende både allmän och höftspecifik funktion samt göra en utvärdering av migrationsmönstret för den ocementerade ledpannan, Pinnacle. Inklusionen är avslutad och 6-årsuppföljning pågår.

Denosumabstudien
Ansvarig: Överläkare, docent Olof Sköldenberg

En akademisk randomiserad dubbelblind läkemedelsstudie där vi studerar effekten av läkemedlet Denosumab och om det kan minska osteolys i översta delen av lårbenet. Studiedeltagarna har genomgått total höftledsplastik r/t osteoartrit för minst 7 år sedan och lottas till behandling med placebo eller aktiv substans och följs under tre år.
Inklusion och uppföljning pågår.