Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Traumaforskning med inriktning på akuta skelettskador, komplikationer efter kirurgi och vårdskador

Ambulansstudien, Frakturstudien och Varastudien är tre av de forskningsprojekt som pågår inom verksamhetsområdet Ortopedi. Ansvarig är överläkare, docent Olof Sköldenberg.

Ambulansstudien
Ansvarig: Forskningssjuksköterska Paula Kelly-Pettersson.

En jämförelse mellan två olika snabbspår till sjukhuset för patienter som drabbats av en höftfraktur: Ett där patienterna läggs in på avdelningen via akuten och ett där de inte går via akuten utan via röntgen körs direkt till avdelningen.
Syftet med studien är bl.a. att jämföra komplikationer och livskvalitet mellan de två grupperna.
Inklusion och uppföljning av patienter är färdig och analys pågår.

Frakturstudien - Chance, Hope och Hip
Ansvarig: Överläkare Ghazi Chammout

En akademisk tredelad randomiserad studie på felställda lårbenshalsfrakturer. Inklusionen av patienter är färdig och uppföljning pågår:
Chance (Uncemented Compared to cemented femoral stems in total Hip Arthroplasty for displaced femoral Neck fractures in the elderly. A randomized, ControllEd trial). Patienter mellan 65-79 år lottas till antingen cementerad eller ocementerad totalplastik. Syftet är att jämföra komplikationsrisk och livskvalitet.

Hope (Hemiarthroplasty compared to total hip arthrOplasty for disPlaced femoral neck fractures in the Elderly-elderly) Patienter över 80 år lottas till antingen halvplastik eller helplastik. Syftet är att jämföra höftfunktion och livskvalitet.

Hip (primary Hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures in elderly Patients with severe cognitive dysfunction) Patienter över 65 år med gravt nedsatt kognitiv funktion jämförs beträffande komplikationsfrekvens, livskvalitet och höftfunktion med den grupp i Hope som opererats med hemiplastik.

Varastudien
Ansvariga (från Danderyds sjukhus): Överläkare, docent Olof Sköldenberg, specialistläkare Max Gordon

I ett samarbetsprojekt mellan Svenska Höftprotesregistret, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Socialstyrelsen har vi startat ett validerings- och forskningsprojekt som benämns Validation of Registry Data after Total Hip Arthroplasty som enkelt förkortas VARA-studien. Hypotesen är att tiden från operation till utskrivning i kombination med uppgifter om tidiga återinläggningar kan indikera om en oönskad händelse har inträffat eller inte. På engelska benämns detta "adverse events" vilket för höft- och knäproteskirurgi omfattar lokala och allmänna medicinska komplikationer inom 30 och 90 dagar efter operationen.