Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson är överläkare på avdelning 64, Kirug-urologiska kliniken.

Vad har du forskat på?
Mitt avhandlingsarbete utarbetade metoder för att bedöma leverfunktion med hjälp av konstrastförstärkt magnetkameraundersökning.

Vad innebär forskningen för dig i praktiken?
Forskningen fortsätter och vi tittar nu bland annat på hur övervikt påverkar leversjukdom då de drabbade får fettinlagring i levern. En annan inriktning i forskningen handlar om att utveckla bättre metoder för att behandla levertumörer och levermetastaser.

Har du möjlighet att applicera dina forskningsresultat i det vardagliga arbetet?
Vi hoppas kunna förbättra resultaten av tumörbehandlingar genom att öka precisionen när vi placerar nålar för ablationer, och det är något vi arbetar med så gott som dagligen.