Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Max Gordon

Max Gordon är specialistläkare på Ortopedklinikens traumasektion.

Vad har du forskat på?
– Jag arbetar med att implementera artificiell intelligens (deep learning) inom ortopedin. Projektet är ett samarbete med KTHs "computer vision"-grupp, som var en av de första forskningsgrupperna i Sverige att studera den här nya metoden. Mitt mål är att tolka röntgenbilder av frakturer med hjälp av tekniken, bl.a. för att bättre förutspå vilka frakturer som behöver opereras. 

Vad innebär forskningen för dig i praktiken?
– Forskningen erbjuder ett helt nytt sätt att se sjukvården där problem är möjligheter. När man forskar är det lätt att hitta det intressanta i vardagen och man får en bättre förståelse för samband. 

Har du möjlighet att applicera dina forskningsresultat i det kliniska arbetet?
– Vi hoppas kunna integrera våra modeller med dagens röntgensystem, och det snabbare än vad som är vanligt inom forskningen.