Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ulf O Gustafsson

Ulf O Gustafsson, överläkare på avdelning 61, Kirug-urologiska kliniken.

Vad har du forskat på?
– Det så kallade ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) -protokollet. Det är ett perioperativt interventionsprogram som förbättrar utfallet efter kirurgi.

Vad innebär forskningen för dig i praktiken?
– Att patienter får omedelbar nytta av behandling som tidigare varit eftersatt inom den kirurgiska vården.

Har du möjlighet att applicera dina forskningsresultat i det vardagliga arbetet?
– Synnerligen stor möjlighet, alltsedan protokollet infördes har vårdtiderna efter stor kolorektal kirurgi minskat med mer än 100%.

Läs mer om Ulf O. Gustafssons forskning här.