Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Thomas Kahan

Thomas Kahan ingår i den stora grupp som forskar inom kardiorenala syndromet.

Kopplingen mellan den kraftigt ökade risken för hjärtkärlsjukdomar som ses vid njurfunktionsnedsättning kallas för det kardiorenala syndromet.

Detta är ett temaområde för Danderyds sjukhus och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, där både hjärtmedicin, njurmedicin, medicinkliniken, bild- och funktion, anestesikliniken och kvinnokliniken deltar.

Forskningen handlar bland annat om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt, samt njursvikt och mikrocirkulation.Ledningen för Karolinska Kardiorenala Temacentra (KKT) består av Stefan Jacobson, professor i njurmedicin och vd för DSAB, Erik Näslund, prefekt, KI DS och Jonas Spaak vid hjärtkliniken.