Dan Lindblom är ny chefläkare på Danderyds sjukhus - Danderyds sjukhus
Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Dan Lindblom är ny chefläkare på Danderyds sjukhus

2012-02-24

Danderyds sjukhus rekryterar hjärtkirurg Dan Lindblom som ny chefläkare med inriktning på strategisk utveckling.

Dan Lindblom kommer närmast från Karolinska universitetssjukhuset och olika tjänster i Afrika. Han har stor erfarenhet både från klinisk verksamhet och av organisatorisk utveckling.

– Efter att ha varit linjechef i många år, känner jag mig redo att anta utmaningen som chefläkare, i synnerhet med inriktningen strategisk utveckling. För mig kommer det viktigaste i det arbetet att vara patientperspektivet. Att vården ska formas efter patienternas behov i första hand, säger Dan Lindblom.

Var kommer ditt huvudsakliga ansvar att ligga?
– Min roll som chefläkare är tydligt inriktad på den strategiska utvecklingen. Det innebär bland annat en stor del nätverksbyggande och samordning för framtiden. Viktiga områden är Framtidens sjuk- och hälsovård och utbyggnaden av vårt eget sjukhus.

Nämn tre höjdpunkter i din karriär, de du är mest stolt över.
– När jag fick möjligheten att bygga upp en thoraxkirurgisk verksamhet på Huddinge sjukhus 1993.
– Mitt engagemang i Afrika, som är väldigt personligt och har gett mig perspektiv och livserfarenhet.
–Sammanslagningen av thoraxklinikerna i Stockholm 2003/04. En svår men lärorik process, som jag genomförde på uppdrag av Landstinget.

Berätta om ditt Afrikaintresse och vad du gjorde där.
– Jag blev tidigt inspirerad av mina föräldrars missionsintresse för Afrika. För mig började det 2006 då jag arbetade som gästprofessor först i Uganda och därefter Rwanda. Efter det engagerade jag mig i den italienska biståndsorganisationen Emergency som 2007 startade en hjärtkirurgisk klinik utanför Khartoum, Sudan, där barn, ungdomar och yngre vuxna med medfödda och förvärvade hjärtfel opereras helt kostnadsfritt. Jag är även engagerad i ett liknande projekt i Kamerun och ska åka dit nu i mars, förmodligen för sista gången.

Korta fakta
Dan Lindblom, 59 år.
Leg läkare sedan 1977 med specialistkompetens (thoraxkirurgi) sedan 1984.
Medicine doktor 1987. Docent 1990.
Senaste befattning: Överläkare, thoraxkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
kombinerat med uppdrag som ”Senior consultant cardiac Surgery, Khartoum, Sudan.