Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Externa uppdrag: Rapporter

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm genomför projekt på uppdrag av externa organisationer så som Försäkringskassan och Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltning. Här har vi samlat de olika rapporterna.

Medicintekniska produkter – vägen från idé till införande i kommuner och landsting. Borg j, Palmcrantz S. 2017-02-01

Kultur på recept vid långvarig smärta, Redskap för att förändra sig själv. Monika Löfgren, Georg Drakos. 2015-12-16

Utvärdering av Projekt Arbetsterapeuter inom två psykiatriska specialistmottagningar inom Psykiatri Stockholm Södra. Marie-Louise Schult, Monika Löfgren, Jan Ekholm. 2015-08-28

Kultur på recept vid långvarig smärta, ett pilotprojekt. Rydstad M, Löfgren M, Drakos G. 2015-05-08

Kartläggning av den unga smärtpatienten och rehabiliteringsinsatser i specialistvård och primärvård. Melin H, Agenstam Å, Öberg B-M, Osterman U, Löfgren M. 2015-02-17

Slutrapport av ME/CFS-projektet (Myalgisk Encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrom). Indre Ljungar, Susanne Hagman, Helena Wernegren. 2013-07-09