Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskningsprojekt: SALIG++

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm på Danderyds sjukhus har tilldelats forskningsmedel för SALIG++ (Smart Assisted Living involving Informal Caregivers), ett EU-projekt som ingår i Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL), call 5.

Projektet avser att utveckla ett multifunktionshjälpmedel som stöd i vardagen för personer med kognitiv funktionsnedsättning, deras närstående och vårdgivare. Rehabiliteringsmedicinska Universitetsklinikens uppdrag är att undersöka målgruppernas behov och krav på hjälpmedlet. Personer med kognitiv funktionsnedsättning och äldre, närstående samt vårdpersonal deltar under hela utvecklingsprocessen genom fokusgrupper, intervjuer och tester.

Hösten 2013 undersöktes målgruppernas behov och krav genom en litteraturstudie och fokusgrupper med personer med kognitiv funktionsnedsättning, närstående och vårdpersonal. Utifrån resultaten formulerades en användarkravspecifikation som låg till grund för utvecklingen av en mock-up. Våren 2014 genomfördes intervjuer med målgrupperna i syfte att utvärdera mock-upens användbarhet. Baserat på resultaten från utvärderingen pågår utvecklingen av en prototyp i en iterativ process tillsammans med tekniker och designers i projektet. Prototypens användbarhet kommer att utvärderas genom intervjuer med målgrupperna.


Första mock-upen. (Video)


Teknisk lösning schema

Teknisk lösning.

EU-projekt "Smart Assisted Living involving Informal careGivers++
Tidsperiod:
Juni 2013 – Maj 2016
Finansiering:
AAL Joint Programme. Vinnova, Sverige
Budget:
4 175 000 Euro

Konsortium:
Stockholms Universitet (projektkoordinator)
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus (slutanvändare)
PIAP, Polen (universitet)
TU Delft, Holland (universitet)
Actimage, Luxemburg (SME)
Almende, Holland (SME)
Divitel, Holland (SME)
HI Iberia, Spanien (SME)

Kontakt:
Inga-Lill Boman, leg arbetsterapeut, med dr
E-post: inga-lill.boman@ds.se
Tel: + 46 737 46 45 63
Ann-Christine Persson, leg arbetsterapeut, forskningsassistent
E-post: ann-christine.persson@ds.se
Tel: + 46 812 35 67 16