Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Inbjudan

Nationell nätverkskonferens för logopeder som utreder dyskalkyli.

I höst anordnar Talkliniken vid Danderyds sjukhus i Stockholm en nationell konferens i första hand riktad till logopeder som utreder dyskalkyli. I mån av plats är även logopeder som utreder dyslexi välkomna att delta. Syftet med konferensen är att belysa det aktuella forskningsläget och den evidens som finns runt diagnosen dyskalkyli, samt att diskutera utredningsmodell och Standard set.


Tid:

Torsdag 21 september kl 13.00-17.00
Fredag 22 september kl 08.30-15.00

Plats:

Danderyds sjukhus. Hus 18, plan 5


Program

Anette Lohmander, professor i logopedi vid Karolinska Institutet, föreläser kring Standard set under torsdagen.

Ulf Träff, professor i psykologi vid Linköpings Universitet, föreläser kring aktuell forskning under fredagen.

Övrig tid ägnas åt arbete och diskussioner i mindre grupper. Detaljerat schema mailas till deltagarna.

Pris

650 kr. Priset kan komma att justeras nedåt. I priset ingår fika torsdag och fredag, samt lunch fredag.

Anmälan

Sker via denna länk.

Logopeder som utreder dyskalkyli är välkomna att anmäla sig fram till den 30 maj. Därefter öppnas anmälan upp även för övriga. Sista anmälningsdag är 1 september. Anmälan är bindande efter detta datum.

Kontakt

olof.tyche@sll.se, karin.frithiofsson@sll.se

Logi

Ordnas av deltagarna själva. Patienthotellet Mörby ligger i anslutning till Danderyds sjukhus. Länk till Patienthotellet

Varmt välkomna!