Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kurs i kliniskt tillämpad urodynamik

Fysiologkliniken på Danderyds sjukhus erbjuder kurs i kliniskt tillämpad urodynamik. Målsättningen med kursen är att ge deltagarna fördjupad insikt i tolkningsmetodik och därigenom bättre förstå och tillämpa undersökningsresultatet i den kliniska vardagen.


Kursmaterial


Anmälan

Kursen omfattar: 
Katedrala föreläsningar och grupparbeten. Stor del av undervisningen bygger på analys av patientundersökningar, falldiskussioner, samtal kring resultatets kliniska betydelse för den enskilde patienten i små grupper och avslutande diskussion i helkurs.

Kursdatum: 2018-01-31 – 2018-02-02 
Begränsat antal deltagare: Maximalt 35 st deltagare
Sista anmälningsdatum: 2017-11-19 
Ämnesområde: Klinisk fysiologi, Urologi, Gynekologi
Målgrupp: Läkare under specialistutbildning/fortbildning, biomedicinska analytiker, uroterapeuter.
Ansökan: Ansökan med e-post direkt till kurssekreteraren. Anmälan är bindande.
Antagning: Rak turordning med reservation för max 2 deltagare från samma klinik.
Kursavgift: 6500 kr ex moms, inklusive luncher, fika och två middagar.
Plats: Elite Palace Hotell


Kursadministrationen för ytterligare information och anmälan:

Kursansvarig: Lars-Göran Nordin lars-goran.nordin@sll.se
Kursledare: Karin Magnusson karin.magnusson@sll.se
Kurssekreterare: Catharina Falk catharina.falk@sll.se / 08-123 553 31
Kursadministratör: Lena Svensson lena.b.svensson@sll.se
Kursadministratör: Ann-Sofi Andersson ann-sofi.andersson@sll.se