Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Smärtrehabilitering med språktolk – Tolkade och "misstolkade" samtal

Välkommen till en föreläsningsdag 1 februari 2018. Hur rehabilitera en grupp av patienter som har långvarig generell smärta och behov av tolk i olika talade språk?

Team ”Smärtrehabilitering med språktolk” föreläser om tre års erfarenheter och resultat. Kanske förstår vi inte varandra för att vi talar olika språk, men också för att vi har olika syn på vård, smärta, eget ansvar, respekt för ”överheter”, vilja att vara till lags, egen gränssättning och eget driv. Hur överbryggar vi kulturella skillnader och hur hanterar vi de bakomliggande orsaker som ofta bidrar till utveckling av långvarig smärta och psykisk ohälsa, samt att patienten inte integrerats? Vi berättar om vår resa för att skapa en jämlikare vård.

Deltar gör även erfarna externa föreläsare som har varit till stor hjälp för teamet på vägen.

Presentationer


Program

9.00–9.25 Registrering
9.25–9.30 Praktisk information
9.30–10.30 Välkommen (Marie-Louise Schult)
Bakgrund
 • Nationellt uppdrag (Marcello Rivano Fisher, psykolog, fil.dr och verksamhetschef för Smärtrehabilitering och Kunskaps­centrum smärta, Skånes universitetssjukhus)
 • Evidensläget (Karin Uhlin, spec. läkare rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus)
 • Resultat (Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, universitetslektor, rehab- och vårdutvecklare på Danderyds sjukhus)
10.30–10.50 Kaffe
10.50–12.30 Rehabiliteringsprogrammet (Multimodalt smärtrehabiliteringsteam från Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus)
 • Möjligheter och svårigheter
 • Utveckling över tid
 • Kulturella faktorer
 • Smärtrehabilitering med språktolk
12.30–13.30 Lunch
13.30–14.30 Tolkade och "misstolkade" samtal (Helena Bani-Shoraka, Universitetslektor och forskare vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet och Multimodalt smärtrehabiliteringsteam från Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus)
 • Hur använder vi tolken på ett bra sätt, vad kan vi förvänta oss av en tolk?
 • Hur underlättar vi för tolken
 • Utmaningar för tolken
 • Praktiska tips
14.30–15.00 Kvalitetsförbättring inom tolkanvändning (Razvan State, Förvaltningsledare på Tolktjänst, Samverkan och stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF)
 • Tolkportalen
 • Kvalitetssäkring av tolktjänster
 • Ny teknik
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.30 Utmaningar inför framtiden och avslutande diskussion (Multimodalt     smärtrehabiliteringsteam från Högspecialiserad smärtrehabilitering och övriga föreläsare)

Föreläsare

 • Multimodalt smärtrehabiliteringsteam från Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus
 • Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, universitetslektor, rehab- och vårdutvecklare, Danderyds sjukhus
 • Helena Bani-Shoraka, Universitetslektor och forskare vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet
 • Razvan State, Förvaltningsledare på Tolktjänst, Samverkan och stöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF
 • Marcello Rivano Fischer, psykolog, fil.dr och verksamhetschef för Smärtrehabilitering och Kunskaps­centrum smärta, Skånes universitetssjukhus


Information och anmälan

När: 1 februari kl. 9.00–16.30
Var: Danderyds sjukhus, aula (Stockholm)
Kostnad: 1 200 kr (exklusive moms), inklusive lunch och fika
Anmälan: Skicka din anmälan till annika.olin@sll.se senast 18 januari 2018.
Anmälan är bindande och ska innehålla: Namn, arbetsplats, fakturaadress, e-post samt information om eventuell specialkost