Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Parkering

Vid Danderyds sjukhus finns flera parkeringsplatser för patienter och närstående. De är avgiftsbelagda och betalning görs med betalkort, app, sms eller talsvar .


Danderyds sjukhus bygger en ny akutvårdsbyggnad. Stora delar av sjukhusområdet kommer därmed att vara en byggarbetsplats de kommande åren. Tyvärr påverkar det antalet parkeringsplatser som har blivit färre.


Vid Danderyds sjukhus finns flera parkeringsplatser för dig som färdas hit med bil. Flest platser finns på parkeringen som ligger i anslutning till huvudingången. Men det finns också ett flertal parkeringar vid bussterminalen samt norr om sjukhuset. Här finns en karta där du kan se var parkeringarna ligger.

Parkeringsavgifter och betalsätt

Parkeringarna är avgiftsbelagda alla dagar i veckan och begränsas till 6 timmar för besökare och patienter förutom vid BB och akuten.

  • Måndag - fredag 06.00-22.00: 15 kr/tim
  • Lördag - söndag 06.00-22.00: 8 kr/tim

Betalning sker med betalkort, app, SMS eller talsvar. På www.parkster.se/tjanster/ finns tydliga instruktioner för hur man hanterar de olika digitala metoderna för betalning. Obeservera att bedrägeriförsök med uppmaning att betala via Swish har förekommit och denna betalningsmetod är alltså inte gällande.

I en automat, som också är särskilt tillgänglighetsanpassad, är det möjligt att betala med mynt. Denna automat finns vid handikapplatserna utanför huvudentrén. 

Vi ber er vara uppmärksamma på er omgivning då ett antal personer blivit bestulna i närheten av parkeringsautomaterna. Lämna inte heller värdesaker i bilen. Om du drabbas var vänlig ring sjukhusests växel för vidarekoppling till vakterna, tel. 08-123 550 00.

Handikapplatser

Det finns också handikapparkering. Skyltar visar tydligt vilka platser som är för handikappade.

Laddstolpar för elbilar

Två laddstolpar för elbilar finns vid angivna parkeringsrutor utanför hus 13. Där får elbilar stå parkerade gratis så länge laddning pågår, dock max 4 timmar.