Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Fakturor

Frågor om fakturan 
Om du har frågor kring din faktura så ska du vända dig till den mottagning eller vårdavdelning som fakturan berör. Tänk på att du även kan få kontakt via mottagningens sida på 1177.

Det kan gälla till exempel allmänna fakturafrågor eller om du har fått en faktura vid avbokat eller uteblivet besök.

Frågor om avgift, förfallodag, betalningspåminnelser, e-frikort eller felinbetalningar 
Kontakta patientadministrationen vid Danderyds sjukhus på 08-123 568 88 (telefontid måndag – fredag 9.00-11.00) eller via e-post: patientadministration.ds@sll.se.

Bestrida
Om du önskar bestrida en faktura ska du skicka en kopia av fakturan tillsammans med en skrivelse om varför du bestrider den till verksamhetschefen på respektive klinik. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter i ditt brev.

Generella avgiftsfrågor
Läs om patientavgifter i Stockholms län på 1177.