Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kontakta Danderyds sjukhus

Vad eller vem söker du? Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Akuten

För information om vad du ska göra i akuta fall och vart du ska vända dig, ring 1177, alternativt besök 1177.se. Därefter: åk till akuten. För ambulans ring 112.


Mottagningar och avdelningar

Du kan också ta kontakt med aktuell mottagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster dygnet runt.


Telefonväxel

Sjukhusets telefonväxel hjälper dig att komma i kontakt med rätt avdelning, mottagning eller person.

Telefon: 08-123 550 00
Adress: Danderyds sjukhus, 182 88 Stockholm

Mest efterfrågade nummer i vår växel:


Bokning/ombokning av tid

Bokning och avbokning av tider måste göras direkt till respektive mottagning.

Fakturor och högkostnadskort

Information och frågor om fakturor och högkostnadskort besvaras av patientkontoret på sjukhuset.

Journalkopia

Du har som regel rätt att ta del av och beställa en kopia av din egen journal. Här finns mer information om hur du beställer en journalkopia.

Klagomål, skador och fel

Har du synpunkter och klagomål på vården du fått av oss kontaktar du den avdelning eller mottagning du vårdats av. Du kan också ta hjälp av vår patientvägledare. 

Kuratorer

På Danderyds sjukhus är alla kuratorer klinikanslutna och finns inom sjukhusets alla specialiteter. En eller flera kuratorer kan vara knutna till den klinik där du går. Här finns kontaktuppgifter till dem.

Parkering

Det finns gott om parkeringsplatser inom sjukhusområdet. Den största parkeringen finns i anslutning till huvudingången.

Personalavdelningen

Om du har frågor om hur det är att arbeta på Danderyds sjukhus eller har andra jobbrelaterade frågor är du varmt välkommen att kontakta vår HR-avdelning. 

Registrator

Registratorns uppgift är att diarieföra/registrera allmänna handlingar i vårt gemensamma diarieföringssystem. Kontakta registratorn via mail på registrator.ds@sll.se.

Talsvårigheter

För dig som har talsvårigheter finns olika hjälpmedel att utnyttja i kommunikationen med oss.

Upphittat

Borttappade saker som upphittats sparas i cirka två veckor på mottagningen/avdelningen du besökt. Vi kan tyvärr inte ansvara för dina värdesaker.


Följ oss i sociala medier

Facebook

Fler sociala kanaler