Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kuratorer

På Danderyds sjukhus är alla kuratorer klinikanslutna och finns inom sjukhusets alla specialiteter.

Kontaktuppgifter till sjukhuset kuratorer

Hud, sex, samlevnad
Elise (Lisa) Gulbrandsen, tel. 08-123 564 83, elise.gulbrandsen@sll.se
Åsa Dahlenborg, tel. 08-123 551 44, asa.dahlenborg@sll.se

Hjärtmedicin
Ewy Svanström, tel. 08-123 572 77, ewy.svanstrom@sll.se
Robin Maddock, tel. 08-123 556 18, robin.maddock@sll.se

Internmedicin
Johanna Westman, tel. 08-123 554 58, johanna.westman@sll.se
Emma Larsson, tel. 08-123 56799, emma.li.larsson@sll.se

Kirurg- och urologkliniken
Sophie Ulfeldt, tel. 08-123 551 74, sofie.ulfeldt@sll.se

Kvinnosjukvård & förlossning
Angelica Ekbäck 08-123 556 96 angelica.ekback@sll.se
Sofia Faleskog Revsäter 08-123 579 91 sofia.faleskog-revsater@sll.se
Cecilia Ström 08-123 556 41 cecilia.strom@sll.se

Neurologkliniken
Katarina Gustavsson, 08-123 55176, katarina.gustavsson@sll.se

Njurkliniken
Elias Starborg, tel. 08-123 552 85, elias.starborg@sll.se
Mårten Frenning, tel. 08-123 582 12, marten.frenning@sll.se

Reumatologi
Marie Salin, tel. 08-123 555 26, marie.salin@sll.se

Kuratorns kompetens omfattar:

  • Psykosocial problematik - Synliggöra hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation.
  • Samtalsbehandling - Klargörande, motiverande och/eller bearbetande samtal under kortare eller längre tid som hjälp för att orka med en svår situation och få stöd i att klara använda sina egna resurser.
  • Krisbehandling - Stöd och möjlighet till bearbetning av akuta kriser och sorgereaktioner för patient och/eller anhörig.
  • Anhörigstöd - Ge närstående psykosocialt och praktiskt stöd.
  • Sociala frågor - Vägledning och information om social lagstiftning, socialförsäkring och samhällets övriga resurser. Samordnande mellan sjukhuset, andra vårdgivare och myndigheter.