Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria-ärenden 2018

En anmälan enligt Lex Maria är ett stöd i Danderyds sjukhus kvalitets- och förändringsarbete. Danderyds sjukhus kommenterar sina anmälningar samtidigt som de skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

När en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada så är vårdgivaren skyldig att utreda det som hänt för att minimerat risken att det händer igen. Händelsen skall också rapporteras av vårdgivaren till IVO (SOSFS 2005:28). Denna regel kallas Lex Maria. Läs mer om Lex Maria (Socialstyrelsen).

Nedan publiceras Danderyds sjukhus Lex Maria-anmälningar från 2018.