Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2017-1055

2018-01-19

Muskelbristning leder till cirkulationspåverkan

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse där en patient fått en stor blödning i låret som sannolikt kunnat minskas om blodförtunning (på grund av medicinering) hade hävts tidigare.

En patient söker akut på grund av smärtor i låret efter träning, patienten bedöms ha en muskelbristning. Patienten tar starkt blodförtunnande mediciner på grund av en hjärtklaff.  Patienten söker igen efter något dygn på grund av ökade smärtor och har då ett sänkt blodvärde och är som tidigare blodförtunnad. Patienten uppmanas återkomma ytterligare ett halvt dygn senare för kontroll varvid blodvärdet har stabiliserats men efter besöket men fortfarande på sjukhuset får patienten cirkulationspåverkan (blödningschock) som tecken på stor blödning. Patienten behandlas nu med mediciner som ökar blodets koagulationsförmåga samt blodtransfusioner och måste stanna på sjukhuset under flera dagar.

Sjukhusets utredning visar att patientens blodförtunning borde ha hävts redan vid det andra besöket.

För att minska risken för att något liknande händer har utbildningsinsatser för flera kategorier av läkare genomförts och riktlinjen för behandling av blödningar hos blodförtunnade patienter har uppdaterats.

Läs hela beslutet från IVO här.