Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2018-0650

2018-05-18

Försenad cancerdiagnos

Danderyds sjukhus AB Lex Maria anmäler en händelse där en patient fick en försenad cancerdiagnos.

En patient söker sin vårdcentral på grund av buksmärtor och blödning från tarmen. Remiss skickas för endoskopisk undersökning av tarmen och skiktröntgen av buken. Röntgen visar en tumörmisstänkt förändring i nedre delen av buken som möjligen utgår från tarmen. Läkaren på vårdcentralen ringer till Danderyds sjukhus och meddelar röntgenfyndet. Den kirurg som vårdcentralen pratar med skyndar på undersökningen av tarmen men journalför inte röntgenfyndet. Patienten genomgår en undersökning av tarmen som är normal vilket meddelas vårdcentralen. Behandlande läkare på vårdcentralen kopplar inte samman
röntgenfyndet och undersökningen av tarmen. Efter 6 månader söker patienten akut med buksmärtor och man finner då en misstänkt gynekologisk tumör.

Sjukhusets och vårdcentralens utredning har visat på brist i journalföring och i informationsöverföring. På sjukhuset har rutinen att alltid journalföra rådgivande telefonsamtal skärpts och på vårdcentralen har man infört rutinen att en förnyad remiss skickas när ny väsentlig information framkommer efter det att en ursprunglig remiss skrivits.

Läs hela beslutet från IVO här.