Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lex Maria DS 2018-2399

2018-12-21

Läkemedel till fel patient

Danderyds sjukhus AB Lex Maria-anmäler en händelse som medfört att en patient erhållit en annan patients läkemedel. Två patienter delar rum. Av misstag ges den ena patientens läkemedel till den andra. Patienten drabbas av övergående besvär i from av trötthet.

Verksamhetsområdets utredning har identifierat hög arbetsbelastning och bristande ID-kontroll som bidragande orsaker till den felaktiga medicineringen. Det aktuella verksamhetsområdet har infört stopp för överbeläggningar för att minska på arbetsbelastningen. Dessutom pågår ett flertal initiativ för att anställa sjuksköterskor för att minska antalet patienter som varje sjuksköterska har ansvar för.