Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Tidig hemgång

Det är möjligt att komma hem tidigt efter en normal förlossning om den som fött och barnet mår bra.

Vad menas med tidig hemgång?

Med tidig hemgång avses hemgång tidigast efter 6 timmar efter barnets födelse. För att få åka hem tidigt efter förlossningen så får det inte finnas några medicinska skäl att stanna kvar på BB.

Fördelar med tidig hemgång:

Om man känner sig trygg och säker och det inte finns några medicinska hinder för dig eller barnet kan det finnas klara fördelar att åka hem tidigt efter barnets födelse. Mer avslappnande i egen miljö, bättre lyhördhet för barnets signaler och mer rofylld amningsstart med minskad risk för infektionssmitta.

Så här fungerar det:

• Du berättar din önskan för personalen.
• Barnet undersöks av barnläkare 6 timmar efter förlossningen.
• Information och råd från barnmorska innan hemgång.
• Vi kontrollerar barnets syremättnad samt att barnet inte har gulsot.
• Familjen får en tid till återbesöksmottagningen då ni träffar barnläkare och barnmorska. Vi följer upp hur mor och barn mår. Amning och frågor kring barnets skötsel, vi tar också PKU provet på barnet.
• Ni får ett telefonnummer för rådgivning dygnet runt.