Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 17 BB

Obstetrik

Vi vårdar dig som ska genomgå ett planerat kejsarsnitt.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08- 123 554 17
  • Besökstid partner och syskon:  Fria besökstider
  • Besökstid övriga:  Besöksförbud

Det är viktigt att du som besökare är helt frisk. Använd alltid handdesinfektion som finns på avdelningen.

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi vårdar dig som ska genomgå ett planerat kejsarsnitt. Under hela vårdtiden har du och din familj ett eget rum hos oss.

Vi som arbetar här är läkare, barnmorskor och undersköterskor.

För att komma till oss behöver du ha träffat en läkare som tillhör Danderyds sjukhus.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Först kommer du till oss för inskrivning. Under inskrivningsdagen får du allmän information samt information om vad som är viktigt att ta med sig på operationsdagens morgon. Du har även enskilda samtal med läkare, barnmorska samt narkosläkare. Därefter åker du hem och återkommer när det är dags för själva operationen.

Efter operationen blir du inlagd på avdelningen. Under vårdtiden träffar du främst barnmorskor. Dagen efter operationen kommer den doktor som opererat dig att komma förbi, för att svara på eventuella frågor.

En barnläkare gör en rutinundersökning av barnet under det första levnadsdygnet.

Utskrivning

Vi erbjuder dig och din familj ett återbesök inom barnets första levnadsvecka. Då träffar ni en barnmorska och kontrollerar barnets hälsa.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.