Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 63

Kirurgi

Vi vårdar dig med sjukdomar i övre delen av mag- och tarmkanalen.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 63
  • Besökstid:  Alla dagar 13.00-19.00

Kontaktsjuksköterskor för cancersjukdomar i den övre mag- tarmkanalen

Madelene Carlsson och Helene Pettersson

Tfn 08-123 555 82

Telefontid: mån-fre kl 07:30-14:30

Vårdenhetschef: Ingrid Lindgren
Telefon: 08-123 588 06 
E-post: ingrid.s.lindgren@sll.se

Biträdande vårdenhetschef: Erika Andersson
Telefon: 08-123 588 05
E-post: erika

Vårdsamordnare: Anette Nilsson
Telefon: 08-123 585 72

Medicinskt ledningsansvarig läkare: David Stillström

Sektionschef: Henrik Nilsson

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi vårdar dig med sjukdomar i övre delen av mag- och tarmkanalen. Våra vanligaste operationer är överviktskirurgi, gallsten och ljumskbråck. Vi utreder och behandlar även dig som har tumörer i matstrupen, magsäcken och gallblåsan.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi samarbetar med sjukgymnaster, kuratorer, kontaktsjuksköterskor och dietister.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad operation eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha en remiss.

Inskrivning och sjukhusvistelse

När du kommer till avdelningen blir du omhändertagen av en sjuksköterska och en undersköterska som tillsammans ansvarar för vården av dig.

Våra dagliga rutiner:
07.30  Rond
08.00  Frukost
11.00  Om du ska åka hem blir du hemskriven före kl. 11.00
11.30  Lunch
14.00  Mellanmål samt kaffe
15.00  Eftermiddagsrond med läkare och sjuksköterska
16.30  Middag
19.00  Kvällsfika

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

Utskrivning

Du skrivs ut från vårdavdelningen någon gång under dagen men vanligast före kl 11.00.

När du skrivs ut har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Vid behov kommer du att få ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner, sjukskrivning, borttagning av stygn och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Vid övriga frågor och funderingar efter utskrivningen, kontakta Kirurgmottagningen.