Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 64

Kirurgi

Vi vårdar dig som behöver utredning och behandling av sjukdomar i övre delen av mag- och tarmkanalen.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 64
  • Besökstid:  Alla dagar kl. 13.00-19.00

Kontaktsjuksköterskor för cancersjukdomar i den övre mag- tarmkanalen

Madelene Carlsson och Helene Pettersson

Telefon: 08-123 555 82

Telefontid: mån-fre kl 07:30-14:30

Vårdenhetschef: Martin Petersson
Telefon: 08-123 576 82
E-post: martin.petersson@sll.se

Biträdande vårdenhetschef: Caroline Fehlberg
Telefon: 08-123 573 93
E-post: caroline.fehlberg@sll.se

Medicinskt ansvarig läkare: Silja Karlgren

Sektionschef: Henrik Nilsson

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Våra vanligaste operationer är överviktskirurgi, gallsten och ljumskbråck. Vi utreder och behandlar även patienter med tumörer i matstrupen, magsäcken, levern och gallblåsan.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi samarbetar även med sjukgymnaster, kuratorer, kontaktsjuksköterskor, och dietister.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad operation eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha en remiss.

Inskrivning och sjukhusvistelse

När du kommer till vårdavdelningen blir du omhändertagen av en sjuksköterska och en undersköterska som tillsammans ansvarar för vården av dig.


Våra dagliga rutiner:

07.30  Rond
08.00  Frukost
11.30  Lunch
14.00  Mellanmål samt kaffe
15.00  Eftermiddagsrond med läkare och sjuksköterska
16.30  Middag
19.00  Kvällsfika

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Utskrivningar sker fortlöpande under hela dagen.

Utskrivning

När du skrivs ut från vårdavdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Vid behov kommer du att få ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner, sjukskrivning, borttagning av stygn och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Vid övriga frågor och funderingar efter utskrivningen, kontakta Kirurgmottagningen.