Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 72

Internmedicin

Kontaktuppgifter

  • Expedition:  08-123 554 72
  • Fax:  08-755 93 33
  • Besökstider:  alla dagar kl. 13.00-20.00 eller enligt överenskommelse

Blommor får tas med till avdelningen men undvik starkt doftande blommor.

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi tar emot dig som har neurologiska sjukdomar i behov av utredning, behandling och teambedömning.

Vi tar även emot dig med andningshandikapp som har behov av respiratorvård och planeras komma hem eller till annat boende.

Avdelningen vårdar även dig som är i behov av andningsstöd via trackealkanyl eller mask, samt utprovning av olika typer av andningshjälpmedel såsom CPAP, BiLevel och hemrespiratorer. Vi samarbetar i dessa fall med Anestesi och Nationellt Respiratoriskt Centrum (NRC).

Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped samt dietist.

Inskrivning

Rond
Under rond får du träffa ansvarig läkare med tillhörande team. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Ronden sker på förmiddagar på vardagar. Under helgdagar är ronden kortare.  

Mediciner
Avdelningen ansvarar för att du får de läkemedel som är ordinerade. Det är bra att ta med sig vissa läkemedel såsom ögondroppar och astmamedicin som ordinerats vid tidigare läkarbesök.

Värdesaker
På grund av stöldrisken rekomenderar vi att du inte har med dig smycken eller stora summor pengar under vistelsen på avdelningen.

Telefonkontakt
Vid anhörigas förfrågningar via telefon om patientens tillstånd är vi tacksamma om anhöriga och närstående kan försöka samordna dessa kontakter.

Skor/tofflor
Undvik att gå utan skor eller tofflor med tanke på halkrisk.

Utskrivning

Vid utskrivning får du information om fortsatt planering av vård och recept på eventuella läkemedel. Alla recept skickas elektroniskt till apoteket.

Vid behov så träffar läkare även dig före utskrivning.