Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 74

Lungmedicin

Vi vårdar dig som har en lungsjukdom.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 74
  • Avgift:  80 kr
  • Besökstid:  Mån-fre kl. 15.00-19.00, lör-sön kl. 13.00-19.00

Blommor och parfym är ej tillåtet på denna avdelning.

Chefsjuksköterska, Christina Norman

Biträdande chefssjuksköterska, Linda Ekman

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen
Vi vårdar dig som har lungsjukdom, till exempel KOL, lungkollaps (pneumotorax) eller vätskesamling i lungorna (pleuravätska).

Vi som arbetar här är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Vi samarbetar nära med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen för akut behandling eller planerad utredning. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Våra dagliga rutiner
06.00 Kontroller, blodtryck med mera
08.00 Frukost
09.00 Rond
11.30 Lunch
14.00 Eftermiddagsfika
15.00 Kontroller
16.30 Middag
19.00 Kvällsmål

Ronden
Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Vårdavdelning 74 har också en mottagning, LAE-mottagningen, dit du kommer på remiss alternativt om en lungläkare bedömer att du behöver uppföljning.

På mottagningen utförs bland annat broncoskopier, spirometrier och övriga lungspecifika ingrepp såsom tappningar och dräninläggningar.