Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 90

Hjärtmedicin

Vi vårdar dig som har insjuknat i akuta hjärtproblem, som exempelvis hjärtrytmrubbningar, lättare hjärtsvikt, bröstsmärtor eller har svimmat av oklar anledning.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 90
  • Planerad vård:  08-123 561 13
  • Fax:  08-123 577 55
  • Besökstid:  Varje dag kl. 08-21 - undantag på övrig tid kan göras för anhöriga till en svårt sjuk patient.

Medicinskt ansvarig läkare: Kristina Hagwall

Vårdenhetschef: Susanne Isberg
Telefon: 08-123 557 33
E-post: susanne.isberg@sll.se

Biträdande vårdenhetschef: Jonatan All

Biträdande vårdenhetschef: Susanna Viita

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vår planerade verksamhet utför bland annat elkonverteringar av förmaksflimmer, pacemakeroperationer och medicininställning på grund av rytmrubbningar.

Vi som arbetar här är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare specialiserade inom hjärtmedicin.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad operation eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Inskrivning och sjukhusvistelse

En sjuksköterska och en undersköterska har alltid ansvar för dig under din vistelse hos oss. Under din vårdtid är du ofta kopplad till en apparat som registrerar din hjärtrytm. Denna kan du vara uppe och gå med.

Våra dagliga rutiner:
08.00 Frukost
09.00 Rond
11.30 Lunch
16.30 Middag

På helger startar ronden senare.

Ronden

Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården.

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.