Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 92

Internmedicin

Vi vårdar dig som har en mag- och tarmsjukdom eller leversjukdom.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 92
  • Fax:  08-622 55 43
  • Besökstid:  Alla dagar 13.00-19.00

Blommor får tas med till avdelningen med undvik starkt doftande blommor.

Avdelningsansvarig läkare: Anna Haeggström

Vårdenhetschef: Annelie Söderström

Biträdande Vårdenhetschef:carita Lyberg

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi är inriktade på mag- och tarmsjukdomar (gastroenterologi) och leversjukdomar (hepatologi). Vi vårdar patienter med inflammatoriska sjukdomar, som morbus Crohn och ulcerös kolit, och leversjukdomar, som skrumplever orsakad av alkohol, infektioner och läkemedel. 

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, och vi samarbetar med kuratorer, dietister, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Du kommer antingen hit från akutmottagningen eller för att genomgå en planerad utredning, undersökning eller behandling. För att komma till vår planerade verksamhet måste du ha remiss.

Vi samarbetar med endoskopicentrum, kirurgkliniken samt leversektionen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Vid en planerad inläggning ska du ta med dig kallelse samt id-kort. Läs igenom den skriftliga informationen du fått. Det är bra om du tar med dig aktuell läkemedelslista och om du till exempel är ordinerad ögondroppar, insulin eller salva, ta med det. Ta även med toalettartiklar samt tofflor eller innerskor. Lämna värdesaker hemma, avdelningen kan inte ansvara för dem.

Vi går ronden enligt ett prioriteringssystem där de svårast sjuka tas om hand först. Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Bestäm gärna att en anhörig håller kontakten med sjukhuset. Det är bäst att ringa efter kl. 11.00 när ronden har gått.

Utskrivning

Vi strävar efter att utskrivning ska ske före kl. 12.00. Vid utskrivningen planeras uppföljande vård. Du får ett utskrivningsmeddelande med information om vårdtiden och om fortsatt vård. Vi går även igenom läkemedel och du får en aktuell läkemedelslista med dig hem. Alla recept skickas elektroniskt till apoteket.