Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 97

Hjärtmedicin

Vi vårdar och utreder dig som har störningar i hjärtats rytm, har svimmat utan klar anledning eller har hjärtsvikt.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 97
  • Fax:  08-753 63 70

Besökstid: Dagligen kl 13.00- 19.00. Vänligen kontakta receptionen på avdelningen för att få hjälp med att hitta rätt.

Patientförfrågningar: Vi ber anhöriga som har patientförfrågningar att i möjligaste mån ringa efter kl 11.00.

Medicinskt ansvarig läkare: Mahbubul Alam

Vårdenhetschef: Marie Forslöw

Biträdande vårdenhetschef: Towe Fougelberg Fogelström och Carolina Lindroth

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi vårdar och utreder dig som har störningar i hjärtats rytm, har svimmat utan klar anledning eller har hjärtsvikt.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Du kommer vanligtvis hit från akutmottagningen där vi hämtar dig på brits eller rullstol. Överflyttning kan även ske från annan avdelning på sjukhuset.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Utredning
När vi utreder dina hjärtbesvär använder vi oss av kontinuerlig trådlös hjärtövervakning avseende hjärtrytm och EKG, samt blodprovtagning. Om det bedöms nödvändigt av din ansvarige läkare på avdelningen, kan du komma att utredas vidare genom exempelvis ultraljud av hjärtat, arbetsprov på motionscykel eller kranskärlsröntgen på Coronar/PCI-lab.

Rond
Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om vad prov och undersökningar visar och resonerar med dig kring den fortsatta vården. Ronden sker på vardagar mellan klockan 08.45-11.00. Vi tar hand om de mest akuta fallen först. På helger träffar du läkare vid behov.

Läkemedel
Vår sjuksköterska delar ut dina läkemedel. Be gärna någon anhörig att ta med dina egna läkemedel som du inte fått med dig till sjukhuset, till exempel astmamedicin och ögondroppar. Medhavda läkemedel ska dock tas i samråd med vår sjuksköterska.

Orientering
Frukost och övriga måltider serveras i patientmatsalen där även TV finns.

Du får använda din mobiltelefon i hisshallen. Detta för att undvika att mobiltelefonen stör den medicinska utrustningen på avdelningen. Patienttelefon finns att hyra till varje sängplats.

Utskrivning

Utskrivning sker i vanliga fall på förmiddagen. När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Vid behov diskuterar vi även sjukskrivning. Anhöriga är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet.

Vårdplaneringsmöte
Efter utskrivning kan du behöva förändrad vård och omsorg. Det kan röra sig om hjälp i hemmet eller behov av en annan vårdform. För att kartlägga dina behov har vi ett vårdplaneringsmöte. Med på mötet är förutom du själv även läkare och sjuksköterska från avdelningen och biståndshandläggare från kommunen. Det är bra om dina anhöriga eller närstående deltar i mötet.

Första veckan efter utskrivning är du välkommen att ringa avdelning. Därefter kan du vända dig till den mottagning eller vårdcentral som du ska komma på återbesök till. 

Om du är osäker kan du alltid kontakta vår hjärtmottagning.

På avdelning 97 finns det endast tvåbäddsrum att tillgå. Då avdelningen är en akutavdelning med intag dygnet runt, förekommer det ibland könsblandade patientrum beroende på tillgång på platser. I möjligaste mån försöker vi att undvika könsblandade patientrum, men är tacksamma för ert överseende när det ej går att ordna på annat sätt.