Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdavdelning 59 E

Ortopedi

Vi tar emot och vårdar dig som genomgår en ledplastikoperation i höft- eller knäled.

Kontaktuppgifter

 • Telefon:  08-123 567 59
 • Besökstid:  kl 12-20
 • Medicinskt ansvarig läkare:
  Ardalan Rahimi
 • Vårdenhetschef::
  Karin Richardson
  Telefon: 08-123 569 43
  E-post: karin.richardson@sll.se
 • Bitr. Vårdenhetschef:
  Amanda Jörgensen
  Telefon: 08-123 551 50
  E-post: amanada.jorgensen@sll.se
 • Vårdsamordnare:
  Petra Giannini
  Telefon: 08-123 561 29

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Om du har frågor efter din utskrivning går det bra att kontakta Ortopedmottagningens telefonrådgivning 08-123 569 12, må-fre 08.00-12.30. Du kan även kontakta Ortopedmottagningen via 1177.se

Visa fler kontaktuppgifter

Om avdelningen

Vi tar emot och vårdar dig som genomgår en ledplastikoperation i höft- eller knäled.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdsamordnare. Vi samarbetar även med dietister.

För att komma till oss måste du ha en remiss.

Inskrivning och sjukhusvistelse

Vid ankomst till avdelningen tas du omhand av ansvarig sjuksköterska och undersköterska.

Dagen före din operation gör den ansvariga sjuksköterskan på avdelningen en avstämning med dig. Kvällen före din operation sover du antingen hemma eller på patienthotellet som ligger i nära anslutning till sjukhuset. 

Inför din operation ska du duscha och tvätta håret morgonen och kvällen dagen före operation samt duscha ytterligare en gång på operationsdagens morgon.

Om du har möjlighet, ta med din aktuella läkemedelslista. Utse också en till dig närstående person som vi kan vända oss till med information. En person som sedan kan informera övriga närstående.

Ta gärna med en lista på de frågor du vill ha svar på.

Ronden
Under ronden får du träffa ansvarig läkare med kollegor. De informerar dig om operationen och resonerar med dig kring den fortsatta vården. På vardagar sker ronden under förmiddagen. På helger träffar du läkare vid behov.

Måltider
Du får alltid två val av maträtt till lunch och middag, därtill kommer frukost, mellanmål och kvällsfika.

Hjälpmedel och träning
Under din vårdtid kommer vi att prova ut lämpliga hjälpmedel och resonera kring träning. Vår arbetsterapeut instruerar dig i hur du använder hjälpmedel. Vår fysioterapeut lägger upp träningsprogram och visar dig hur du ska träna.

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Om du är i behov av sjukskrivning tar vi upp det under utskrivningssamtalet. Närstående är välkomna att vara med under samtalet.


Om du har frågor efter din utskrivning går det bra att kontakta Ortopedmottagningens telefonrådgivning 08-123 569 12, må-fre 08.00- 12.30. Du kan även kontakta Ortopedmottagningen via 1177.se.