Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Utskrivning

När du skrivs ut från avdelningen har vi ett utskrivningssamtal då vi går igenom din vårdtid. Du får även ett skriftligt utskrivningsmeddelande och information om mediciner och återbesök om det är aktuellt. Närstående är välkomna att vara med under utskrivningssamtalet, kontakta ansvarig sjuksköterska om önskemålet finns.

Vårdplaneringsmöte
Efter utskrivning kan du behöva förändrad vård och omsorg. Det kan röra sig om hjälp i hemmet eller behov av en annan vårdform. För att kartlägga dina behov kan läkaren kalla till ett vårdplaneringsmöte. Med på mötet är, förutom du själv, en sjuksköterska och en biståndshandläggare från kommunen. Det är bra om någon närstående deltar vid mötet. Om det är möjligt kan detta möte även ske i hemmet efter utskrivning, och då enbart tillsammans med din kommuns biståndshandläggare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.