Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Accesscentrum

Anestesti- och intensivvård

Accesscentrum är en samordnande enhet kring centralvenösa kärlaccesser, och bemannas av narkosläkare och specialutbildade access-sjuksköterskor.

Kontaktuppgifter

  • Öppettider  Måndag-torsdag kl. 07.30-16.00
    fredag kl. 07.30-14.00
  • Telefon   08 - 123 588 77

Flödeskoordinator/Usk Veronica Barahona Reyes
Medicinskt ledningsansvarig läkare Per Conradi
Chefsjuksköterska Maria Olsson

På accesscentrum lägger vi in CVK, CDK, och PICC-lines.

Verksamheten har ett samlat grepp om den centralvenösa infarten, både vad gäller remisshanteringen, planering, insättning, uppföljning, registrering och omhändertagande av eventuella komplikationer.