Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Akut vårdavd. medicin AVA

Internmedicin

AVA är en akutinriktad vårdavdelning för korttidsvård som tar emot patienter för initial utredning och behandling där patienterna har ett behov av en mellanvårdsnivå med tätare kontroller, mer krävande behandling etc.

Kontaktuppgifter

Jobba på AVA

På medicinklinikens akutvårdsavdelning, AVA, får du jobba med främst orangea larmpatienter som kommer direkt från akuten. Vi har övervakning på alla vårdplatser och tanken är att patienterna ska komma till AVA max 90 minuter efter att de kommit till akutrummet. Den förväntade vårdtiden är mindre än 36 timmar.

Nu har du chansen att vara med från start!

Vi söker ledningssjuksköterskor och sjuksköterskor som är initiativtagande, engagerade, noggranna, flexibla, positiva och trygga i sin roll och som vill vara med att bygga upp AVA från grunden. Vi ser fram emot att bli ett starkt team som tar tillvara på varandras kompetens och har roligt tillsammans.


Ja! Jag vill bli
lednings-ssk på AVA! 

- Fokus på AVA ligger på diagnostik, behandling och övervakning. När patienten bedöms vara stabil ska hen snabbt flyttas över till någon av vårdavdelningarna, förklarar Camilla Lindell, som blir vårdenhetschef på AVA.

Vård på rätt nivå

Öppnandet av akutvårdsavdelningen är ett led i arbetet med att underlätta arbetet i det akuta flödet. De patienter som är för friska för intensivvårdsavdelning (IVA) eller intermediärvårdsavdelning (IMA) men för sjuka för att komma till vårdavdelning kommer att flyttas till AVA. 

Ledningssjuksköterska

Som ledningssjuksköterska jobbar du med det initiala omhändertagandet av patienterna, i samverkan med specialistläkare. Du formulerar du omvårdnadsplaner som vårdteamen kommer följa när patienten flyttas in på vårdplats. Vid behov följer du upp specifika omvårdnadsinsatser och stöttar juniora kollegor vid utförandet.  Du behärskar alla delar gällande arbete inom den akuta slutenvården samt har erfarenhet av vård av patienter med behov av andningsunderstöd (CPAP/BIPAP). För uppdraget som ledningssjuksköterska utgår ett lönetillägg på 3.000:-/månad

- Upplägget med en AVA är bra både för patienten och medarbetarna. Patienten får vård på rätt nivå direkt, och medarbetarna kan fokusera på rätt saker; akut omhändertagande på akuten och undersökande och mer långsiktig vård på avdelningen, säger Camilla.

Självklart samarbetar AVA med akuten, IMA och vårdavdelningarna på de olika klinikerna. På sjukhuset finns även flera akuta dagvårdsavdelningar; madvakudva och hadva, som hjälper till i det akuta flödet. 

Teamarbete och variation

AVA kommer att ha 12 vårdplatser. Här arbetar man i team på en undersköterska och en sjuksköterska. Patienterna som kommer till AVA kan ha drabbats av exempelvis infektioner, kramptillstånd, intoxikationer, elektrolytrubbningar, yrsel, commotio, lungemboli och andningsinsufficiens.  

- Många på AVA kommer ha rotationstjänst. Det innebär att man är halva tiden på AVA och halva på någon av de andra akutklinikerna; medicin, infektion, kirurg-urologen och givetvis akutmottagningen. Rotationstjänst är en fantastisk möjlighet att få jobba både med det akuta flödet och de akuta åtgärderna, men även få chans att delta en längre del av vårdkedjan, säger Camilla.

Bara fördelar med rotation

Jorge Duque Gonzalez är blivande specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, och anställd på intermediärvårdsavdelning 75. Han är en av de sjuksköterskor som har rotationstjänst mellan akuten och IMA. (Läs mer om Jorge och Gustav här.)
– Det ger en fantastisk överblick och stärker kompetensen att jobba på båda enheterna, säger Jorge.                         
Kollegan Gustav Ryberg, specialistsjuksköterska inom akutvård och anställd på akuten, håller med:
– Man blir mer ödmjuk inför sina kollegors kompetens och det blir också mer patientsäkert med personal som får ta större del av vårdkedjan från in- till utskrivning.

Är du erfaren men vill inte vara ledning?
Då kanske en annan tjänst på AVA passar dig. Du får ta ett större ansvar för patientgruppen i ett nära samarbete med vårdenhetschefen. Vi har flera interna utvecklingsprogram och utbildningar och erbjuder även kvarstannandebonus. Mejla intresseanmälan till rekrytering.ds@sll.se och skriv AVA i ämnesraden så kontaktar vi dig, eller ring 08-123 581 25

Är du nyutexaminerad?
Då passar nog en rotationstjänst där du jobbar 50% på AVA och 50% på någon av våra kliniker (akuten, infektion, kirurg/urologen eller annan medicinavdelning). Vi erbjuder individuell inskolning, introduktionsår och möjlighet till personalbostad.

Välkommen till oss!

Mejla intresseanmälan till rekrytering.ds@sll.se och skriv AVA i ämnesraden så kontaktar vi dig, eller ring 08-123 581 25

Jag vill läsa mer - ta mig till annonsen för ledningssjuksköterska!
Jag vill söka jobbet direkt via SLL:s jobbsida!