Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Arytmienhet

Hjärtmedicin

Vi tar emot dig som har hjärtproblem i form av hjärtrytmrubbningar och svimningsbesvär.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 574 46
  • Telefontid:  Mån-tors 08.00-13.00, fre 08.00-10.00
  • Fax:  08-446 52 83
1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har hjärtproblem och behöver avancerad utredning och behandling av hjärtrytmrubbningar och svimningsbesvär.

Vi som arbetar här är undersköterskor samt sjuksköterskor och läkare med särskild utbildning inom hjärtmedicin.

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Om du önskar boka om din tid, är vi tacksamma om du gör det så snart som möjligt. Bokar du av en en förberedande undersökning inför ditt läkarbesök hos oss, exempelvis på klinisk fysiologi, måste du även meddela detta till oss.

Ta med din läkemedelslista. 

Ta också gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig och betala i kassan på Hjärtdagvården på plan 1.

Vid läkarbesöket görs en bedömning av ditt medicinska tillstånd avseende hjärtat, och ställning tas till din fortsatta vård och behandling.

Gäller ditt besök din pacemaker ICD, görs framförallt en teknisk kontroll av dess funktion vilken kan utföras av en sjuksköterska eller läkare.

På enheten gör vi även NIE- och TILT-undersökningar.

När undersökningen är klar kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för eventuellt återbesök.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.