Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Auroramottagning

Obstetrik

Vi tar emot dig som känner stark rädsla inför att föda.

1177:s e-tjänsterKontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 558 50
  • Telefontid:  Onsdagar 09.00-11.00. Det går alltid att lämna meddelande på telefonsvararen som vi lyssnar av varje dag. Vi kontaktar dig så snart vi kan.
  • Återbud:  08-123 558 50. Lämna meddelande på telefonsvararen.
1177:s e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Att känna oro och rädsla inför sin förlossning är helt normalt. Prata med din barnmorska på barnmorskemottagningen om vad just du funderar på.  

En del kvinnor har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt på grund av stark oro eller otrygghet inför vaginal förlossning. Kejsarsnitt är en förlossningsmetod som kan medföra högre risk för kvinnan och barnet vilket måste vägas mot fördelarna i varje enskilt fall.

Du som har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt, men där medicinska skäl saknas, får träffa en samtalsbarnmorska för att berätta om din oro och gå igenom de möjligheter som finns för att få hjälp. Din partner är självklart välkommen att följa med. Målsättningen med samtalen är att du ska känna en ökad trygghet inför den kommande förlossningen och få metoder för att hantera och minska oron.

Vid behov träffar du även en förlossningsläkare, som baserat på samtalen hos barnmorskan och din egen berättelse, gör en bedömning av om det finns starka skäl för planerat kejsarsnitt trots att medicinska skäl saknas. Om bedömningen blir att det inte finns skäl för planerat kejsarsnitt, kommer du istället att få erbjudande om fortsatt stöd inför förlossningen och en individuell förlossningsplan. Förlossningsplanen dokumenteras i din journal och är därför tillgänglig oavsett på vilken klinik du föder.

Du kan komma till oss på remiss från barnmorska eller läkare på MVC om:

  • du känner en stark oro/rädsla inför tanken på din kommande förlossning
  • rädslan/oron försvårar dina förberedelser inför förlossningen
  • du planerar att föda på Danderyds sjukhus
  • du har haft en svår förlossningsupplevelse som du vill ha hjälp med att bearbeta

Definition av förlossningsrädsla:

Att var så rädd inför, under eller efter förlossningen att du inte vågar bli gravid/föda barn eller att rädslan påverkar din vardag, ditt välmående och din sömn.

På Auroramottagningen arbetar erfarna förlossningsbarnmorskor, läkare och kuratorer.

Inför besöket

När vi fått din remiss kallas du till barnmorska, läkare eller kurator utifrån behovet som framkommer på remissen.

Din partner är välkommen att följa med om du så önskar.

Själva besöket

Vi talar om din rädsla och vad som kan hjälpa dig när du ska föda. Utifrån detta gör vi tillsammans en planering inför förlossningen. Denna planering finns sedan i din journal på förlossningen så att personalen där är förberedd på att möta dina behov. 

Ibland räcker det med ett samtal men vid behov får du komma flera gånger. För vissa kvinnor kan det kännas bra att få besöka förlossningen innan det är dags att föda.