Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Diagnostisk centrum

Internmedicin

Vi tar emot dig som är över 18 år som skall utredas för antingen allvarliga ospecifika symptom som kan bero på cancer eller för metastas (dottersvulst) med okänd primärtumör. Dessa utredningar sker enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) framtaget av RCC - Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon sjuksköterska:  08-123 593 54, 08-123 593 55
  • Telefontid:  Mån-fre 08.00-16:30
  • Fax:  08-446 50 43
1177 Vårdguidens e-tjänster

Sektionschef: Viktoria Hjalmar, överläkare 08-12359349

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot dig som kommer på remiss från primärvården eller annan specialist och har tagit blod- och urinprov innan besöket hos oss. Du kommer att bli röntgad på Danderyds sjukhus röntgenavdelning innan läkarbesöket på Diagnostiskt centrum.

Datortomografiundersökningen, sjuksköterske- och läkarbesöket sker ofta samma dag. Detta innebär att besöket hos oss kommer att ta flera timmar. 

Vi som arbetar här är kontaktsjuksköterskor, undersköterskor och läkare med särskild utbildning inom internmedicin och cancervård. Vi samarbetar med andra specialister både inom och utom sjukhuset. Vår målsättning är att utreda dig färdigt inom tre veckor.

Patientinformation - om vi behöver utreda dig för misstanke om cancer

Inför besöket

Du kommer vanligen få tid för röntgenundersökning och läkarbesök inom fyra dagar från det att din läkare skickat remiss till Diagnostiskt centrum. Vi kontaktar dig per telefon för att kunna erbjuda snabb tid varför det är viktigt att du svarar i telefon, även om det är ett dolt nummer.

Du ombeds fylla i ett hälsoformulär som du antingen får när du kommer till oss eller som du kan skriva ut här på hemsidan och fylla i innan besöket.

Patientformular för utskrift (pdf)

Själva besöket

Kom till röntgenkliniken tio minuter innan bokad tid. Om du använder Metformin utsätts denna i samband med undersökningen och återinsätts efter 48 timmar.

Efter röntgenundersökningen är du välkommen till Diagnostiskt centrum, som ligger på plan 5. Det är tydligt skyltat från röntgen.

I samband med läkarbesöket blir du noggrant undersökt och en utredningsplan läggs upp tillsammans med dig.

Vi är ett undervisningssjukhus så du kan komma att träffa sjuksköterskor och läkare under både grund- och vidareutbildning.

Vi är också en aktiv forskningsenhet så du kan bli erbjuden deltagande i kliniska studier. Detta deltagande är helt frivilligt och om du väljer att inte delta kommer det inte att påverka din fortsatta vård hos oss.

Efter besöket

Vi kommer att hålla fortlöpande kontakt med dig under utredningens gång. Du kan komma att bli kallad till kompletterande undersökningar med kort varsel för att hålla utredningstiden så kort som möjligt. När utredningen är klar kommer du få ett avslutande läkarbesök på Diagnostiskt centrum där din fortsatta vårdplan klargörs.

Under hela utredningstiden kan du nå oss med frågor via kontaktssjuksköterskan eller via 1177.se Vårdguiden.