Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Dietistenheten

Vi träffar dig som är patient på sjukhuset och behöver råd vad gäller din kosthållning.

Kontaktuppgifter

  • Telefonsvarare:  08-123 570 55
  • Avgift:  200 kr

Lämna meddelande med namn, personnummer och telefonnummer på vår telefonsvarare så ringer vi upp dig.

  • Sektionschef: Johan Möllborg
    Telefon: 08-123 553 19
    E-post: johan.mollborg@sll.se

  • 1:e Dietist: Eva Christofferson
    Telefon: 08-123 572 12

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Om Danderyds sjukhus dietister

Vi träffar dig som är patient på sjukhuset och behöver rådgining om kosthållning. I samband med vård och behandling är den mat du äter en viktig del av din återhämtning och rehabilitering. Vi skräddarsyr kostråd utifrån dina vanor, preferenser och ditt hälsotillstånd.

Våra råd kan gälla både en tillfällig anpassning av din kost och en förändring som gäller under en längre period.

Behandling av oss får du antingen på vår egna mottagning eller på den vårdavdelning du är inskriven på.

Vi som arbetar här är legitimerade dietister.

För att träffa oss behöver du remiss från din läkare på sjukhuset. 

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Du anmäler dig och betalar för besöket på den mottagning som står angiven i din kallelse.

Våra råd till dig utgår från dina nuvarande kosthållning. Vi kommer därför att vilja veta vad, hur ofta och hur mycket du brukar äta. Vi skräddarsyr sedan kostråd utifrån dina vanor och ditt hälsotillstånd. Eventuellt kommer vi att väga och mäta dig.

Ett besök hos oss tar vanligen 30-60 minuter.

I samband med ditt besök kommer vi överens om hur den fortsatta kontakten ska se ut och bestämmer eventuellt tid för återbesök. 

Vid förhinder, ring alltid återbud.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Dietistens roll i din vård

En dietist är specialist på matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Ofta i samband med tillstånd som krävt vård och behandling kan maten vara en viktig del för att återhämta sig. Ibland kan kosten behöva anpassas tillfälligt och ibland kan man behöva råd om vad som är bra att äta för en längre tid framöver.

Dietisten skräddarsyr tillsammans med dig kostråd utifrån dina vanor, preferenser och ditt hälsotillstånd.

Dietisterna på Danderyds sjukhus träffar patienter på sjukhusets avdelningar och har även en egen mottagning.