Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Endoskopicentrum

Kirurgi och urologi

Vi tar emot dig som ska genomgå en invärtes undersökning av kroppens organ.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 550 62
  • Fax  08-123 577 66
  • Telefontid:  Mån-tors 7:30-15:00, fre 7:30-10:30
  • Övrig tid telefonsvarare
1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Chefsjuksköterska: Camillla Josvall Vilhelmsson
    Telefon: 08-123 590 82
  • Medicinskt ledningsansvarig överläkare: Ylva Falkén
    Telefon: 08-123 565 06

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot dig som ska genomgå en invärtes undersökning av kroppens organ. Endoskopi är en sammanfattande benämning på invärtes undersökningar. Vid en endoskopiundersökning används en böjlig, styrbar slang försedd med videooptik. I samband med undersökningen kan prover tas för mikroskopisk undersökning och behandlingar utföras som annars skulle krävt operation. Vissa dagar i veckan har vi möjlighet att erbjuda tid till dig som måste sövas i samband med undersökningen.

Vanligen behäver du förbereda dig hemma innan undersökningen, läs instruktionerna noga och ring oss om du undrar något eller känner dig orolig.

Våra undersökningar:

Våra endoskopister som utför undersökningarna är antingen kirurger, gastroenterologer eller specialistutbildade sjuksköterskor. 

Inför besöket

För att komma till endoskopicentrum krävs en remiss från till exempel din husläkare.

Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. Det kan till exempel handla om fasta eller laxering inför din undersökning. Om du ska laxera skickar vi med ett recept och information hur du ska gå till väga.

Om du är ordinerad blodförtunnande medicin vill vi att du kontaktar oss eftersom warandosen ofta måste justeras inför en undersökning.

Om du ska sövas vid undersökningen behöver en hälsodeklaration fyllas i, detta görs via webben med ett inlogg som du får via kallelsen. Har du inte möjlighet att göra detta i hemmet så kontakta oss. Utifrån denna deklaration kan en narkosläkare göra en bedömning inför din undersökning. Saknas hälsodeklaration kan din undersökning bli uppskjuten.

Om du i samband med din undersökning får avslappnande eller smärtstillande medel eller blir sövd, får du inte köra bil förrän nästa dag.

Själva besöket

Du anmäler dig och betalar i kassan på kirurgmottagningen och väntar i väntrummet. Det är bra om du är ute i god tid, helst 15-30 minuter innan själva undersökningen ska börja.

Om du ska göra en koloskopi, får du byta om till skjorta, strumpor och ett par engångsbyxor. Dina egna kläder och värdesaker får du låsa in i ett skåp. Vi sätter en infart (plastslang) i armen för att du vid behov ska kunna få läkemedel i samband med din undersökning. Ta gärna med dig något att äta till efter undersökningen.

Ibland behövs avslappnande medicin också vid gastroskopi och sigmoideoskopi.

Om du är bedövad i svalget efter en gastroskopi, bör du inte äta eller dricka förrän bedövningen släppt. Det brukar ta runt en timma.

Efter undersökningen får du vid behov ligga och vila en stund. Du får muntlig eller skriftlig information om undersökningsresultatet innan du går hem.

Då vi på endoskopicentrum har både planerade och akuta undersökningar, kan det ibland uppstå förseningar.

Efter besöket

Om du blir du ordinerad något läkemedel efter undersökningen skriver vi ut ett elektroniskt recept till apoteket.

Svar på eventuella prover som är tagna i samband med undersökningen, får du av den läkare som remitterat dig till oss.

Om du ska återkomma för en ny undersökning, sätts du på väntelista och får en kallelse per brev när det är dags.