Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Flimmermottagning

Hjärtmedicin

Vi tar emot dig som har förmaksflimmer, har gjort elkonvertering eller hjärtfrekvenskontroll.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 574 46
  • Telefontid:   Mån-tors 08.00-13.00, fre 08.00-10.00
  • Fax:  08-753 40 09
1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Enhetsansvarig läkare: Kristina Hagwall

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har hjärtproblem i form av förmaksflimmer eller har gjort elkonvertering eller hjärtfrekvenskontroll. Vi träffar också dig som har fått nya mediciner för att följa upp hur medicineringen fungerar.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor med särskild utbildning i förmaksflimmer. Många av oss har lång erfarenhet av den här patientgruppen.

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Om du önskar boka om din tid, är vi tacksamma om du gör det så snart som möjligt.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan på Medicinmottagningen på plan 3 (hus 18).

Vid besöket tas ett EKG för kontroll av din hjärtrytm. Därefter tar vi ställning till din fortsatta behandling och uppföljning.

När undersökningen är klar kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Informationsträff om förmaksflimmer

Vi ordnar informationsträffar för dig som har förmaksflimmer. På träffarna berättar vi om förmaksflimmer, symtom, orsaker och behandling. Även närstående är välkomna att delta.
Anmälan görs i kassan på Arytmimottagningen, hus 20, plan 1. Informationen sker i konferenslokal i hus 18, plan 5.

Datum år 2018:

  • Torsdag 13/9

  • Tisdag 23/10

  • Torsdag 29/11

  • Tisdag 18/12

Besöket kostar 100 kr och är inte frikortsgrundande.