Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Försäkringsmedicinsk utredningsenhet MU

Vi tar emot dig som ska genomgå en försäkringsmedicinsk utredning beställd av Försäkringskassan.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 580 04 går till telefonsvarare som lyssnas av vardagar kl 7.30–15.30

Om mottagningen

Vi tar emot dig som ska genomgå en försäkringsmedicinsk utredning beställd av Försäkringskassan. Våra utredningar omfattar teambaserade medicinska utredningar (TMU), aktivitetsförmågeutredningar (AFU) och särskilda läkarutlåtanden (SLU). För att komma till oss behövs en beställning från Försäkringskassan. 

Vi som arbetar här är läkare, psykologer, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Inför besöket

När vi fått beställningen från Försäkringskassan skickar vi en kallelse med tider för dina besök. Vi bifogar några frågeformulär som vi vill att du fyller i och tar med dig hit.  

Ta även med

  • legitimation
  • aktuell läkemedelslista
  • läsglasögon
  • bekväma skor

Själva besöket

Du som kommer till oss för att göra en teambaserad medicinsk utredning (TMU) kommer att träffa läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast vid olika tillfällen. 

Du som kommer till oss för att genomgå en aktivitetsförmågeutredning (AFU) kommer att träffa läkare. Du får ibland även träffa psykolog, arbetsterapeut och/eller sjukgymnast vid olika tillfällen. 

Du som kommer till oss för att få ett särskilt läkarutlåtande (SLU) träffar läkare vid två tillfällen.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Vad patienterna tycker om oss

Det är viktigt för oss att få reda på vad patienterna tycker om sina kontakter med oss på Försäkringsmedicinska utredningsenheten. Därför kommer du att få fylla i en enkät efter ditt sista besök hos oss. Här kan du se några av svaren på frågorna från 2016.