Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Arbets-EKG på gångmatta

Medicinsk bakgrund:
Arbets-EKG på gångmatta (löpband) är en bra metod för att bedöma ansträngningsrelaterade symtom, (t.ex. bröstsmärta, andfåddhet, hjärtklappning), som eventuellt kan bero på hjärtsjukdom. Arbets-EKG på gångmatta används även vid uppföljning av känd hjärtsjukdom, prognosbedömning och för objektiv värdering av fysisk arbetsförmåga. 

Förberedelser:
Ät gärna en lätt måltid men inte senare än en timme innan undersökningen. Ta med bekväma kläder och skor som är lämpliga att promenera i.

Utförande:
Promenad på löpband, där vi efterhand ökar lutningen  på bandet (”uppförsbacken”)  beroende på dina förutsättningar. Under tiden registrerar vi EKG och blodtryck samt frågar hur du mår.

Undersökningstid:

45 minuter