Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Elektroencefalografi EEG

Medicinsk bakgrund:
Vi gör ett EEG för att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnan. Aktiviteten förändras vid sjukdomar och skador som påverkar hjärnans funktion. Patienter med olika former av epilepsi har ofta specifika EEG-förändringar (så kallad epileptiform aktivitet).

Förberedelser:
Om din undersökning berör körkort ska du ta med id-handling.  

Ta med uppgifter om eventuella mediciner till undersökningen. 

Utförande:

Ett antal elektroder placeras på patientens huvud med hjälp av elektrodpasta. Under registreringen ligger du på en brits och får omväxlande blunda och titta. Ofta avslutas registreringen med att du får ligga och andas med snabba och djupa andetag (hyperventilera) i tre minuter och därefter får du en lampa framför ögonen med fem minuters blinkande ljus. 

Undersökningen är ofarlig och den gör inte ont.

Undersökningstid:
60 minuter.