Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ultraljud av carotis

Medicinsk bakgrund:
Vi genomför en undersökning av halspulsådern (carotis) för att ta reda på om du har förträngningar i pulsådrorna på halsen. Detta gör vi för att hitta orsak till besvär som kopplas till störd cirkulation i hjärnan och för att ta reda på vilken behandling du ska ha. 

Förberedelser:
Ingen. 

Utförande:
Du får ligga på en brits och undersökaren för en ultraljudsgivare längs huden utmed halsens sidor för att på så sätt bedöma blodflödet och dess hastighet i olika avsnitt av halspulsådrorna, men också för att erhålla en bildframställning av kärlen och eventuella förträngningar.

Undersökningstid:
60 minuter