Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hemostascentrum

Hjärtmedicin

Vi tar emot dig som behöver blodförtunnande (blodproppshämmande) läkemedel.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 564 55
  • Telefontid:  Vardagar kl. 13.00-14.30
  • Drop in för PK-provtagning:  Vardagar kl. 08.00-11.00
1177 Vårdguidens e-tjänster

Vid frågor om Självtest PK, ring 08-123 583 42 och tala in ett meddelande på vår telefonsvarare, så tar vi kontakt med dig.

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi behandlar dig som behöver blodförtunnande (blodproppshämmande) läkemedel, som exempelvis Waran, Eliquis Pradaxa, Xarelto, Fragmin och Innohep. Orsakerna till behandlingen kan vara blodpropp i ben (djup ventrombos) eller lunga (lungemboli), förekomst av mekaniska hjärtklaffar, samt efter genomgången hjärtinfarkt eller stroke där behov av särskild blodförtunnande behandling föreligger.Vi behandlar också dig som behöver blodförtunnande medel på grund av förmaksflimmer.

Inför operationer kan vi justera din blodförtunnande medicinering. Vi utreder även propp- och blödningstillstånd.

Mottagningen bemannas av sjuksköterskor och läkare, särskilt utbildade inom blodproppsförebyggande behandlingar.

Vi har regelbundet öppna informationsträffar för dig som använder blodförtunnande läkemedel - kontakta Hemostascentrum för mer information.

Inför besöket

Till Hemostascentrum blir du kallad via brev eller telefon. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Läkarbesök

Om du har en tid för läkarbesök på mottagningen ska du anmäla dig i kassan på Hemostascentrum och betala för ditt besök.

PK-provtagning

Om du ska ta PK-prov, det vill säga prov som mäter den blodförtunnande förmågan hos läkemedlet, har vi drop in-mottagning för PK-prov vardagar kl.08.00-11.00.

Anmäl dig i kassan på Hemostascentrum och betala för ditt besök. Där får du en remiss för PK-prov att ta med till provtagningscentralen på plan 3, där du tar provet. Efter PK-provet går du tillbaka till Hemostascentrum och väntar tills ditt namn blir uppropat. När provsvaret är klart får du besked om dosering.

När din behandling är väl inställd behöver du inte vänta kvar på sjukhuset efter provtagning - din nya dosering kommer då att sändas med posten och når dig senast nästkommande vardag.

Efter besöket

Om du behöver nytt recept för dina blodförtunnande läkemedel kan du höra av dig till oss.

För uppföljning av provsvar eller andra undersökningar blir du inbokad på besök eller uppringd av en läkare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor - vänligen se kontaktuppgifter ovan.